Zaisťujeme spracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, dodávku a montáž technologických celkov aj jednotlivých zariadení, rekonštrukciu a modernizáciu, servisnú a opravárenskú činnosť, poradenskú a konzultačnú činnosť.